א,ב,ג,ד הן ארבעת האותיות הראשונות בא''ב העברי העדכני

 

אבגד