שם האיבר:

אבר אישי.

המערכת אליה הוא שייך:

תלוי אם את/ה בן או בת.

תיאור מבנה האיבר:

לא אפרט בנושא.

תפקידו של האיבר:

פרטי.

התאמת מבנה האיבר לתפקידו:


לא אפרט בנושא.