אהבה זה מושלם ומושלם זה אהבה (ראו ערך נוסף: מושלמת)