אלימות פיסית

ביצוע פעולות גופניות שגורמות כאב לאדם אחר כמו מכות, השלכת חפצים ועוד.