גילוי הבנה לרגשות של אדם אחר והיכולת להזדהות עם רגשותיו.