אקדמיית הגיבורים שלי

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי Shirro.

אקדמיית הגיבורים שלי היא סדרת אנימה לילדים ונוער שבה מסופר על חבורה של ילדים נדצשכצשכצכצמכממכמ'כצ

אקדמיית הגיבורים שלי