גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי עמרי מושקוביץ.

שם האפליקציה:ערוץ הילדים

מיועדת לגילים: 10

החברה שפיתחה אותה: ערוצים

המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה: 

משמשת ל:
טלביזי,פלפון
דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה: להיסתקל

היתרונות שלה:לא ידוה

החסרונות שלה:לא ידוה

כדאי להיזהר מ....כלום
ארוץ הילדים