בית ספר עין הים הוא בית ספר שדואג לתלמידים וגורם להם לארגיש בנוח זה בית ספר מאוד טוב