משחק גרוע ביותר בין הגרועים בעולם לכל מי שמשחק אני קורא להפסיק מייד נ המלך