הגמל הוא יונק גדול החי במדבריות. נקבת הגמל נקראת בעברית נאקה, והגמל הצעיר נקרא בכר. הגמל נקרא גם "ספינת המדבר".

ישנם שני מינים: