ה זאת האות החמישית ב----א' ב' מההתחלה
המילים הגה והרדוף מתחילות בה
שמו של אלוהים בתנ''ך מוזכר כ''ה'' עם צ'ופצ'יק
ה