הזית מוזכר פעמים רבות בתנ''ך.בספור תיבת נוח היונה מחזיקה במקורה עלה של עץ זית מבשרת את סוף המבול.הזית מופיע בסמלים נוספים בארץ ובעולם סמל האומות המאוחדות ועוד.יונה עם ענף זית במקום עלה הפך לסמל השלום.כך לדוגמה הזית הוא הצמח הראשון אליו פנו במשל יותם,דבר המעיד על חשיבות רבה.
הזית בתנ"ך