ארץ  חיטה  ושעורה  וגפן ותאנה  ורימון   ארץ זית שמן ודבש.
הזית   המיקרה