גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי דבורנית.

שמות החג:

 • חג האביב על שום.... 
 • כאן כותבים את שמות החג והסבר קצר על כל שם.

המועד בו נחגג החג:

כאן כותבים את מועד החג ומסבירים למה נקבע המועד הזה


מספר הימים בהם נמשך החג:

כאן כותבים כמה ימים נמשך החג ומדוע נבחר לו האורך הזה

הסיבה לקיום החג:

כאן מסבירים מה גרם לכך שהחליטו לקבוע חג בעקבותיו.

מנהגי החג:

 • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
 • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
 • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
 • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 
 • כאן כותבים מנהג מרכזי בחג 

מאכל מרכזי בחג:

 • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
 • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
 • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה
 • כאן כותבים מאכל שנוהגים לאכול בחג זה

תלבושת מיוחדת שלובשים בחג: