זוהי תוכנית טלוויזיה שיש בה כול מיני שחקנים * התוכנית בערוץ 22. .