אזורי תפוצה בעולם:זבוב הבית נפוץ בעולם ובארץ

בית הגידול – סביבת החיים בה גר: זבוב הבית גר בסביבת האוכל של בני האדם

מבנה הגוף: עיניים גדולות ומורכבות מאוד כמו עיניים של זיקית

מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל): זבוב הבית אוכל כל

תהליך הרבייה (גלגול מלא או גלגול חסר): הזבוב בעל גלגול מלא הנקבה מולידה בין 1000 ל1500 ביצים בהטלה

יחידני או חברתי: הזבוב יחידני

מועיל או מזיק לבני- אדם:הזבוב מזיק לבני האדם בכך שמשאיר מחלות שעולה על אוכל שלנו

"התפקיד" שלו בטבע: התפקיד שלו בטבע לפנות נבלות

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו: מה שמגניב בו העיניים הגדולות