המישחק מגיה מימחנים

המשחק בולט בעיקר ב:ישראל

מספר שחקנים: מאל 2

כמות קבוצות: כל אחד לבד

חוקי המשחק: מישה מחזיק בכדור  זרק ותו גבוה וצואק חייסרה 1 2 3 קך שזה נוגה בריצפה החר כך מישו זורק תקדור על מישו אחר במידה ואמישו הזה תופס תכדור  אז מישה אוה תפס לו תכדור אוה פסול כלומר יושב בצד ומחקה הת שמישו  אפסול את מישה פסל אותו ועם הכדור פוגה בו הוא גם פסול. במידה ואכדור פוגה בריצפה ואז במישו קורים לזא ארץ וזא לא נכשב שאמישו אזה פסול. אותו דבר אם הכדור פוגה בריצפה ואז מישו תופס אותו זא לא ניחשב לפסילה

עבירות:

עונשים: