בימים אלו (היום ה-28.11.2020) מתבצעים ניסויים לחיסון קורונה, 

שתי חברות, מודרנה ופייזר כבר בשלבים מאוד מתקדמים. 

מודרנה עם 95.4 אחוזי הצלחה בניסויים ופייזר עם 90.1 אחוזי הצלחה.

מה שאומר שיש אור בקצה המנהרה........

 

אז בינתיים בוא נקווה לטוב :)

חיסון קורונה