אזורי תפוצה בעולם:נפוץ בכל העולם חוץ מאנטרטיקה

בית הגידול – סביבת החיים בה גר:חי בעיקר בקנים גבוהים

מבנה הגוף:מבנה: ראש,חזה,בטן (אברי לידה)

מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל):הטרמיט צמחוני הוא אוכל עצים

תהליך הרבייה (גלגול מלא או גלגול חסר)יש לו גלגול חסר

יחידני או חברתי:הוא חברתי הוא חי תמיד ביחד

מועיל או מזיק לבני- אדם:הטרמיט מזיק כי הוא אוכל עצים ובתים של בני אדם

"התפקיד" שלו בטבע:למחזר עצים שאנשים זורקים

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו:הוא מכסח אוכל בשניות!!!