עוזרים בצרה שרכב שנתקה לדגומה פנצר .נתקעים בתוך אוטו.
ידידים