מונופול חוקים בסיסיים


החוקים ברוב גרסאות (וחיקויי) המונופול זהים כשמרבית ההבדל היא סכומי הכסף ושמות האתרים שאותם ניתן לקנות.

 • הלוח מורכב מ-40 משבצות שמקיפות אותו.
 • במשחק המקורי המשבצות ייצגו רחובות באטלנטיק סיטי שבניו ג'רזי, קווי רכבת, "שירותים" (מים וחשמל), משבצות מיוחדות[1], "דרך צלחה", "כלא", "חניה" ו"לך לכלא".
 • הרחובות מסודרים בקבוצות של שניים או שלושה רחובות בקבוצה, כשלכל קבוצה צבע משלה[2].
 • כל שחקן בתורו מטיל זוג קוביות ומתקדם לפי תוצאת הקובייה לכיוון קבוע. כששתי הקוביות מראות מספר זהה ("דאבל") השחקן זוכה בתור נוסף. שחקן שהטיל "דאבל" שלוש פעמים רצופות עושה את תורו ולאחר מכן הולך לכלא.
 • אם שחקן נוחת על משבצת המייצגת רחוב, קו רכבת, חברת המים או חברת החשמל ביכולתו לרכוש אותו, אלא אם כן נקנה רכוש זה על ידי שחקן אחר, בחלק מן הגרסאות במידה והוא לא עשה זאת המקום יועמד במכירה פומבית. במקרה והשחקנים לא רוצים לקנות את הנכס ואף אחד לא מציע הצעה, אז אפשר לדלג על הנכס או לרכוש אותו .

אם לשחקן יצא 3 פעמים דבל עליו ללכת לכלא לשני תורות.

 • אם הוא נוחת על שטח שכבר שייך לשחקן אחר עליו לשלם לו סכום מסוים (התלוי בערך השטח).
 • שחקן שברשותו כל הרחובות בצבע מסוים רשאי לבנות על רחובות אלו, בית אחד בכל דריכה.
 • על ידי בניית בתים ניתן להעלות את הסכום אותו משלמים שחקנים אחרים הנוחתים על המשבצת.
 • הבניה כרוכה בתשלום כסף ל"בנק" עבור כל בית, כאשר מחירו של בית תלוי בצבע של קבוצת הרחובות.
 • לאחר בניית 4 בתים ניתן לבנות מלון המגדיל את הסכום עוד יותר.
 • בכל פעם שחולפים או נוחתים על משבצת הפתיחה זוכים בסכום מסוים (לרוב 2 כפול חזקה כל שהיא של 10. לדוגמה: 2000 או 200).
 • אם שחקן נוחת על משבצות מסוימות עליו לקחת קלף הפתעה או קלף פקודה, ולבצע את ההוראות שכתובות בו (לרוב לזכות או לשלם סכום כסף מסוים).
 • אם דורכים על משבצת 'לך לכלא' או שזה רשום באחד מהקלפים, נכנסים לכלא. תנאי הכניסה והשיחרור ממנו משתנים מגרסה לגרסה.
"חוקי הבית"

חברת האחים פרקר מכירה ואפילו מעודדת "חוקי בית", כלומר תוספת או שינוי לחוקים הרשמיים, והנהוגים בבתים מסוימים. "חוקי בית" רבים התמסדו עד כדי קבלת מעמד חצי רשמי. דוגמאות לחוקי בית נפוצים:

 • כששחקן "נוחת" בדיוק על "דרך צלחה" במקום לעבור בה, הוא מקבל סכום גדול יותר - בדרך כלל 400 במקום 200.
 • שחקן שנוחת על החניה מקבל סכום כסף - פעמים רבות הסכום הוא 400 בתוספת כספי הקנסות שהצטברו מאז נחת השחקן הקודם על חנייה.
 • בחוזה בין שחקנים ניתן גם להבטיח "מעבר חפשי" במשבצות מסוימות (כלומר אם השחקן עמו נערך החוזה ינחת על משבצות אלו, הוא יהיה פטור מהתשלום), אם למספר מוגבל של פעמים ואם ללא הגבלה.
 • אפשרות הלוואת כסף בין שחקנים, בדרך כלל עם ריבית ותנאי תשלום מוגדרים (לדוגמה, הלווה ישלם למלווה 100 בכל מעבר ב"דרך צלחה" עד כיסוי מלוא החוב).
 • ישנם "חוקי בית" רבים הנוגעים לנושא כלא: מתי וכיצד נכנסים מאחורי סורג ובריח?, מתי וכיצד יוצאים, כיצד שחקן השוהה בכלא אמור לפעול וכדומה.
 • אם שחקן מעוניין לפרוש מהמשחק בטרם הסתיים, הוא רשאי להעביר את נכסיו אך ורק לבנק, כמו גם את כספו.
 • אם שחקן נכנס לכלא נכסיו שייכים לבנק עד שהוא יוצא.
 • שחקן שהוא בנקאי הוא גם אחראי על הקלפים של הבתים (משכנתאי)
מונופול חוקים