תיאור הישוב
כאן יש לכתוב תיאור כללי של הישוב


תעודת זהות

 • סוג הישוב
 • נוסד בשנת:  ף
1980
 • אזור בארץ: דרום
 • מספר התושבים בישוב (נכון לשנת....) 1209

מקומות מרכזיים או מוכרים בישוב

 • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה
 • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה
 • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה

אישים מוכרים מהישוב

 • כאן אפשר להכניס אנשים מוכרים מהמדינה
 • כאן אפשר להכניס אנשים מוכרים מהמדינה
 • כאן אפשר להכניס אנשים מוכרים מהמדינה

ההיסטוריה של הישוב 

 • כאן כתבו את סיפור הקמת הישוב
 • ניתן להוסיף סיפורים היסטוריים נוספים על הישוב 
 • ניתן להוסיף סיפורים היסטוריים נוספים על הישוב

המלצה לטיול בישוב