מעלת צלזיוס היא יחידת מידה לטמפרטורה המשמשת בסולם צלזיוס. היא מסומנת ב-C°, ונקראת על שם האסטרונום השבדי אנדרס צלזיוס (1701 - 1744), שיצר סולם טמפרטורות דומה לסולם צלזיוס המודרני שנתיים לפני מותו.

מבחינת כל השימושים היומיומיים, 0 מעלות צלזיוס מוגדרות כנקודת הקיפאון של המים, ו-100 מעלות צלזיוס - כנקודת הרתיחה שלהם.

במרבית מדינות העולם, פרט לארצות הברית ומדינות נוספות דוגמת בליז, משתמשים יומיומית בסולם זה. בארצות הברית משתמשים בסולם פרנהייט.