נקיפה אחת הדרכים לביצוע מסיק זיתים- הכוונה לחביטה על הענפים במקל ארוך .שגורמת לנפילת של הזיתים אל האדמה. ובנוסף פגיעתה בזית מרובה.
נקיפה