עץ הזית מסמל שלום ותקווה .הזית הגדל בארץ ישראל מסמל את הקשר בן עם ישראל לאדמת ארץ ישראל .בסיפור נוח והמבול היונה חוזרת עם ענף זית המסמל שהמבול נגמר ."ותבוא אל היונה נהנה עלה זית בפיה "בראשית י-א
סמל הזית