גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי shira.

תיאור בעל החיים

הכנס כאן תיאור של בעל החיים
כלב

תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה:

משפחה:

תנאי מחייה:

מזון מועדף:

משך זמן ההיריון:

תפוצה בארץ ובעולם: