פורים הוא חג דתי אשר מופיע בתנ"ך.

בחג פורים אנו מכינים ומקבלים משלוחי מנות בהם יש ממתקים ומתנות.

בחג פורים אנו קוראים את מגילת אסתר ומרשרשים ברעשן כאשר אנחנו שומעים את המילה "המן". בחג הזה אנחנו גם מתחפשים לכל מה שרוצים.