שם האתר:
קידס
כתובת האתר: 
קידס נקודה קום
מיועד לגילים: 132 פלוס 

האנשים/החברה שמפעילים את האתר: 
אני
משמש ל:משיקים

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בו: 
הכללל
היתרונות שלו:
עליתי
החסרונות שלו:
כלניתע
כדאי להיזהר מ....