תיאור בעל החיים


ירוק עד מעוד

תעודת זהות לבעל החיים
הצפרדעים

משפחה:צפרדעים

תנאי מחייה:דו יבשתי

מזון מועדף:זבובים

משך זמן ההיריון:4 חודשים

תפוצה בארץ ובעולם: ביצות

קרפדות