ר' היא אות בשפה העברית.
 
ר' היא האות ה20 במספר ב א,ב
 
מילים באברית שמתחילות באות ר':
רכב, רוח, רווח, ראיה.
ר