שבט דן הוא שבט בכל הנושא: "צופים". השבט מכיתה ד' ועד כיתה יב. השבט מחולק לגדודים ובכל גדוד יש כמה קבוצות. יוצאים לטיולים ועוברים פעולות, סך הכל כיף!