A היא אות בשפה האנגלית הבריטית והאמריקאית. A היא גם האות הראשונה באותיות באנגלית. 
הרעיון לאות בא מן האות אלפא(Α α) בשפה הלטינית.
A