גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי א.א.

z היא האות האחרונה בשפה האנגלית.
מקור  האות באות היוונית זאט שמקורה באות  ז בשפה העיברית.
z