כל הערכים שנוצרו על ידי אנילאיודעכלום

נושא
הפלישה לנורמנדי
המתקפה על פרל הארבור