טבלת המובילים

מקום כינוי עיר בית-ספר ניקוד
1 הילה כהן 053 קריית אונו עלומים 35210
2 נועה1234 קרית אונו עלומים 10850
3 מושלמת12 תל אביב גרץ 9180
4 המושלם מג'4 גרץ ת"א תל אביב גרץ 9160
5 אורי יגל ירושלים ממ"ד הרובע 7140
6 הפרופסורים הגאונים ירושלים ממד הרובע 6540
7 נ המלך ירושלים ממד הרובע 5930
8 SCP חיפה עין הים 3780
9 asa1601 קריית אונו עלומים 3460
10 loli תל אביב יפו הדמוקרטי הפתוח 3360