טבלת המובילים

מקום כינוי עיר בית-ספר ניקוד
1 הילה כהן 053 קריית אונו עלומים 42970
2 נועה1234 קרית אונו עלומים 10850
3 מושלמת12 תל אביב גרץ 9710
4 המושלם מג'4 גרץ ת"א תל אביב גרץ 9160
5 אורי יגל ירושלים ממ"ד הרובע 7200
6 הפרופסורים הגאונים ירושלים ממד הרובע 6230
7 נ המלך ירושלים ממד הרובע 5840
8 loli תל אביב יפו הדמוקרטי הפתוח 3840
9 SCP חיפה עין הים 3780
10 asa1601 קריית אונו עלומים 3460