< חזור יוני נתניהוקורות חיים


שנת הלידה ושנת הפטירה (אם יש): 1946-1976
מקום לידה: נו יורק ארצות הברית
מקום מגורים ופעילות (המקום בו ביצעה האישיות את הפעולות שהביאו לפרסומה): מבצע אנטבה
משפחה: נתניהו

תפקידים
  • מפקד בצהל

 אחיו של ראש הממשלה

מת במבצע אנטבה, יהי זכרו ברוך