אלה לי להב

מי זאת אלה לי ?

אלה זאת , זמרת מהמדינה שלנו .

תעודת זהות :

שנת לידה : 2003

גיל :

שנת פרסום :

מקום פרסום :