< חזור ימי הביניים


ימי הביניים הם תקופה במהלך ההיסטוריה האירופית שתחילתה עם סיום העת העתיקה וסופה עם הופעת הרנסאנס ותחילתה של העת החדשה. המונח הופיע לראשונה באיטליה במהלך המאה ה-15, לציון העידן שבין נפילתה של הקיסרות הרומית בשנת 476 במאה החמישית, עד 1492 שנת גילוי יבשת אמריקה במאה ה-15.

הם נקראים ימי הביניים משום שלא קרה בהם דברים מאוד חשובים, סוג של תקופת ביניים. באותה תקופה היו הרבה מחלות.