< חזור בית ספר חופי הגליל

בית הספר נוסד בשנת 1994 כבית ספר אזורי יסודי
לומדים 539 ילדים ב 19 כיתות.
בבית הספר 50 מורים ועובדי הנהלה , בית הספר משקיע מאמצים רבים בבנית סביבה לימודית חברתית בטוחה ונעימה לכל ילד.