אלה לי להב

מי זאת אלה לי ?

אלה זאת , זמרת מהמדינה שלנו .