< חזור התוצר הסופי

מצד אחד יוצא שמן זית איכותי ומצד שני מוצקי הזית והמים חוזרים אל הכרם כדשן איכותי.