< חזור הפלישה לנורמנדי

הפלישה לנורמנדי היא אירוע במלחמת העולם השנייה בו בעלות הברית (הצד שהונהג על ידי ארה"ב ואנגליה) פלשו לצרפת אשר נכבשה ע"י הגרמנים, דרך הים בחופי נורמדי . יום הפלישה לנורמנדי מכונה די דיי (di(D day).DAY). חיילי חיילי אנגליה קנדה וארצות הברית פלשו לחופי נורמנדי  . ערב הפלישה נחתו בחופי נורמנדי יותר מ 200,000 חיליםחיילים ב 6/6/1944 .בעזרת הפלישה שוחררה רוב צרפת מהכיבוש הגרמני.