אביב-אברהם לוי

שם: אביב-אברהם לוי
מקום מגורים:פתח תקווה
משפחה שהשאיר/ה אחריו/ה:שני אחים, אחות ושני הורים.
בן כמה היה בנופלו/ בת הייתה בנופלה:21
מקום הנפילה:עזה (הראשות הפלסטינית)
סיפור הקרב שממנו לא חזר/ה:ביום שישי 20.7.2018, היה אביב אמור לשהות בחמ"ל (חדר מלחמה), ואולם מפקדיו נענו לבקשתו והוא יצא עם חבריו ליחידה לפעילות מבצעית בשטח גבול רצועת עזה, והתלווה לכוח קומנדו צה"לי בתפיסת עמדה על הגדר.

סגן-אלוף אסף, מפקד הגדוד, שיחזר: "ביום הירי הצבתי את אביב בנקודה שמבחינתי היא קריטית. אביב היה סמל ובגדוד יש גם מ"מים (מפקדי מחלקות), סמ"פים (סגני מפקדי פלוגה), מ"פים (מפקדי פלוגה) ויותר מזה, אבל סמכתי עליו והחלטתי שיפקד על מ"מ שהגיע מפלוגה אחרת, כי ידעתי שכל משימה שאביב יקבל תבוצע על ידו בצורה הטובה ביותר. זה היה עוד יום שישי של הפרות סדר".

בזמן שאביב פיקד על כוח מיוחד בעמדה, הוא נפצע מירי צלפים של החמאס. הוא פונה וקיבל טיפול רפואי מיידי בשטח, ואולם מאמצי ההחייאה שביצעו בו לא צלחו.

סמל ראשון אביב-אברהם לוי נפל בפעילות מבצעית בגבול עזה ביום ח' באב תשע"ח (20.7.2018). בן עשרים ואחת בנופלו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה.
בשבילי החלל היה הנכד של אחיה של סבתי.https://images.app.goo.gl/UXY6hDGLnReHGmzt9
יהי זכרו ברוך.