אברהם יצחק שוחוטביץ'

אברהם יצחק שוחוטוביץ היה ראש קהילה בליטא. בתקופת
מלחמת העולם הראשונה.
קורות חיים


שנת הלידה ושנת הפטירה : לא ידוע.
מקום לידה: ליטא.
מקום מגורים :הקהילה היהודית בליטא.
משפחה: לא ידדוע.

תפקידים


  • ראש הקהילה היהודית בליטא.
  • ראש קהילה יהודית בארה"ב.אירועים משמעותיים בחייו


  • היה חבר ילדות של הרב  אברהם יצחק הכהן קוק.
  • ילדו נחטף לצבא הרוסי.