אוזן

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי יצחק זוזו.

עם עוזן אפשר לישמוע אבל איאפשר לאכול עם אוזן
אוזן