אומנות

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אוואצ'יק.

אומנות זאת יצירה שמשקיעים בה ויש עוד דברים יש אומנות :אוריגמי ויש אומנות יצירה ויש עוד דברים של יצירה ואומנות  ויש גם אומנות של: מישחק ויש גם יצירת: סליים ואומנות של:ריאליסטית