אומנות 2

מה זה אומנות: אָמָּנוּת היא שם כולל לתחום בתרבות האנושית בו מבטא האדם רעיונות וחוויות באמצעות שימוש בדמיון, בכישרון ובמיומנויות נרכשות. לרוב, הגדרה רחבה זו מתייחסת לשלל פעילויות שאינן נעשות על פי תבנית פעולה קבועה, מחייבת ומוגדרת מראש, אלא נתונה לשיקול דעתו, פרשנותו ויצירתיותו של האמן, ומתבססת על כישרונו המיוחד. בתחום האמנות נכללים ענפים רבים ומגוונים אשר נתפשים כתוצר וכביטוי של התרבות האנושית.

דייגו רודריגס דה סילבה: (יוני 1599 – 6 באוגוסט 1660), צייר ספרדי והאמן הבולט ביותר בחצרו של המלך פליפה הרביעי מספרד. טכניקת הציור הריאליסטית שלו והקומפוזיציות הגאוניות קנו לו שם כאחד האמנים הדגולים שקמו במערב, במיוחד בזכות דיוקנאות משפחת המלוכה הספרדית. ולסקס זכה לתהילה מחודשת ומועצמת מתחילת המאה ה-19, כשהטכניקה הציורית הווירטואוזית שלו, ובמיוחד הקומפוזיציות המתוחכמות והשימוש הגאוני בחסכוניותו במשיחות מכחול בציוריו המאוחרים, זכו לשבחים רבים ואמנים רבים נהרו למוזיאונים כדי להתפעל מיצירותיו.

הידעת: את האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה שנמצאת בוורשה פיסל נתן רפופורט, ובה אחת מדמויות המורדות מוצגת כאשר חולצתה קרועה ושדה חשוף, בדומה לציור "החירות מובילה את העם". בהעתק של האנדרטה שנמצא ביד ושם בירושלים, הוצנע חלק זה.

אומנות 2