אוסקר שינדלר- חסיד אומות העולם

שם: אוסקר שינדלר
מקום מגוריו/מגוריה:צוויאטו
האם פעל לבד או יחד עם אנשים נוספים: לבד
מספר היהודים שהציל/ה:
1,200
הדרך בה הציל את היהודים: נתן ליהודים לעבוד במפעלו

אוסקר שינדלר- חסיד אומות העולם