אוקאפו

תיאור בעל החיים


חצי סוס חצי זברה: החלק הקדמי סוס, החלק האחורי זברה

תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונקים

משפחה:
סוסיים
תנאי מחייה:
לא טובים, צדים אותם יותר מדי והם מתרבים לאט מאוד
מזון מועדף:
צמחים
משך זמן ההיריון: לא ידוע

תפוצה בארץ ובעולם: בסכנת הכחדה