אורנג אוטן

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי יצחק זוזו.

אורנג-אוטן שותה מים בעזרת שקית פלסטיק על רקע ערפיח של שריפות ביער הגשם סומטרה באינדונזיה - השנה היו כ-2,000 מוקדי שריפות ביערות הגשם באי שכילו שטח של 8 מיליון דונם מיער הגשם,יערות הגשם באינדונזיה הם מעשה יד אדם. ונועדו על מנת לטהר שטחים לגידולים תעשייתיים, בעיקר שמן דקלים. אובדן היער, שטח המחייה ועשן השריפות.מאיימים על המשך קיומה של החיה הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה. כ-2,325 מיליוני דונמים של יערות נכרתו בכדור הארץ בעשור האחרון, עלייה של 39% מהעשור הקודם.